Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2009

MÜSLÜMANLÎKOS YE NE LE KLÁNENIE I GOVÁNIE

Αυτό το γράφουμε για όσους επιμένουν να λένε ότι στην Θράκη δεν υπάρχουν Πομάκοι. Όταν οι ίδιοι οι Πομάκοι εμφανίζονται στις τηλεοράσεις για να πουν σε όλους ότι δεν είναι Τούρκοι αλλά Έλληνες Πομάκοι εκείνοι χωρίς ντροπή και φόβο τηλεφωνούν και λένε ότι στην Θράκη δεν υπάρχουν Πομάκοι ή μάλλον δεν τηλεφωνούν οι ίδιοι αλλά βρίσκουν έναν ταλαίπωρο χωρίς δουλειά και χρήματα, του δίνουν κανένα πενηντάρικο ή τον κερνάνε δυο μπίρες και τον βάζουν να τηλεφωνήσει εκείνος γι’ αυτούς και να πει ότι εμείς δεν ήμαστε Πομάκοι αλλά Τούρκοι. Μήπως είναι τυφλοί, μήπως δεν μας βλέπουν? Ο πολιτιστικός σύλλογος Πομάκων στην Ξάνθη έχει πάνω από 150 μέλη οι οποίοι δηλώνουν Πομάκοι, υπάρχουν άνθρωποι που εκδίδουν δυο Πομάκικες εφημερίδες, μια στην Ξάνθη και μια στην Κομοτηνή. Όλοι αυτοί τι είναι? Μήπως είναι φαντάσματα ή είναι αόρατοι? Αυτοί αν δεν μπορούν να τους δουν ας αγοράσουν κιάλια μήπως και τους δουν.
Αφού στην Θράκη δεν υπάρχουν Πομάκοι τότε γιατί κάθε φορά που εμείς μιλάμε για Πομάκους εκείνοι κάνουν σαν λυσσασμένα σκυλιά? Αφού για εκείνους οι Πομάκοι δεν υπάρχουν γιατί ενοχλούνται τόσο πολύ κάθε φορά που εμείς δηλώνουμε Πομάκοι? Κανονικά δεν θα έπρεπε να τους ενδιαφέρει καθόλου αφού εμείς μιλάμε για κάτι το οποίο γι’ αυτούς δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχουν Πομάκοι στην Θράκη αλλά σε όλα τα χωρία οι άνθρωποι μιλάνε Πομάκικα. Ή μήπως θα μας πουν ότι και η Πομάκικη γλώσσα είναι καμιά Τούρκικη διάλεκτος? Γιατί μόνο αυτό δεν μας έχουν πει ακόμα.
Δεν υπάρχουν Πομάκοι στην Θράκη αλλά οι άνθρωποι ακόμα φοράνε την δική τους Πομάκικη ενδυμασία. Ή μήπως θα μας πουν ότι κι αυτή η ενδυμασία είναι Τούρκικη?
Δεν υπάρχουν Πομάκοι στην Θράκη αλλά όταν μια Τούρκικη εφημερίδα έγραψε ότι οι Πομάκοι είναι Έλληνες κι όχι Τούρκοι έτρεξαν να εξαφανίσουν μέσα σε μισή ώρα την συγκεκριμένη εφημερίδα για να μην την διαβάσουν οι Πομάκοι. Ή μήπως δεν ήταν εκείνοι που την έκρυψαν?
Δεν υπάρχουν Πομάκοι στην Θράκη αλλά έχουμε τα δικά μας φαγητά, την δική μας παράδοση, τα δικά μας έθιμα. Ή μήπως κι όλα αυτά είναι Τούρκικα?
Γι’ αυτό λοιπόν από δω και πέρα όποιος θέλει να ισχυριστεί ότι στην Θράκη δεν υπάρχουν Πομάκοι ας βρει την δύναμη να το πει ο ίδιος κι όχι να βάζει άλλους να τηλεφωνούν στις τηλεοπτικές εκπομπές και να μιλάνε γι’ αυτόν.
Α και δεν θα περιμένουμε φυσικά εκείνους να μας που ποιοι ήμαστε εμείς. Εμείς ήμαστε Πομάκοι, ζούμε στην Θράκη κι όποιος δεν μας βλέπει ας πάει σε κάποιον οφθαλμίατρο να εξετάσει τα μάτια του.

ZHÍNE NA VÍDET HÚBE DA SI KÚPET BÜLBÛNTE ÍLI DA ÍDOT NA DAKTÓRA ZA ÓCHI

Izí go písavame za zhâhne si éshte víkot ta faf Tráki néma Pomátse. Agîna Pomátsine izlízot na teliórasi no za da kázhot vritsâm ta so ne Túrtsi allá so Yunántsi Pomátsi tíye zímot telifóna i pres sráma i stráha víkot ta faf Tráki néma Pomátse, i akú mu íshtete po právono na zímot tíye samí telifóna allá nahóden bannó fukaró pres rábato i pres parî, dadót mu nâko 50 evró íli mu stóret kirásh dve bírï i nagádot go da zôme toy telifóna i da víka géki sem nîye ne Pomátsi allá Túrtsi. Da, béki so kör, béki no na vídet. Pomátskïyen sílogos faf Iskéche íma ad 150 kishâh na góre písanä Pomátse, íma insána iskáravot dve Pomátskï gazétï, annó faf Iskéche i annó faf Gümüjûne. Vrítsi inézi kakná so, béki so jínie_ béki gi ye ne vidé. Tíye akú na mózhot na gi vídet da si kúpet bülbünte za da gi vídet.
Atkák faf Tráki néma hich Pomátse óti na sâkotro agîna nîye dúmime za Pomátse právet katá kúcheta_ atkák gi za täh néma Pomátsese óti gi inélkus dokundísava agîna nîye víkame Pomátsi seme_trâbavasho da mi so hich na adbáve tám agîna nîye dúmime za annó rábato zhóno ye néma.
Néma Pomátse faf Tráki allá faf vrit selána insánon dúmet Pomátskïy, íli she no rechôt ta ye i Pomátskoso nâko stáro Túrtsko? zátïn so le inazí éshte ni víkali.
Néma Pomátse faf Tráki allá si nóset éshte tähnïne si Pomátskï drípi, íli so i to nâko Túrtskï drípï?
Néma Pomátse faf Tráki allá agîta anná Túrtska gazéta písavasho ta so Pomátsise ne Túrtsi allá Yunántsi za palavína saháte uvótre ye skrîho itóy gazéto za da ye na ispayót Pomátsi se, íli ye so ye ne tíye krîli?
Néma Pomátse faf Tráki allá si ímame náshï yetá, tachilá i adéteve, íli so i to vrit Túrtskï?
Zattó atsâna zhîyen íshte da víka ta néma Pomáts faf Tráki da náyde kuvéte da si go reché toy i ne da nagáda druzâh da zímot telifóna na teliórasi no i da dúmet za täh.
A i néma da châkame täh da no kázhot nîye kakvíseme, nîye se me Pomátsi, zhïvéme faf Tráki i zhîyen no vídi da íde na annók daktóra da mu premayení achíne.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου