Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

HABÉREVE NA POMÁTSKO AD XÁNTHI - 10 MÁIOS 2010

Da 14 meset´sane umôt da stóret étisi faf kep no za da idot na gezmo za dva, tri i chétri déne, zhíne ímot asfália ogá. Na gezméne umôt da ídot vrítsi zhíne zímot aylîka ad ofóno, zhíne ímot asfália ogá i da so paltíli za isóy godíno, alla i zhónïne i dechiána inézem. Za da stóret étisi no trâbava da ímot ogóska teftére i da go so teorísali, da ímot kinñigono ad sonynjú no aylîka íli apódixi no óti so paltíli za isóy godíno ogó no, da ímot zhóno kinñigo mi so prevódili ad ogono za gezménene. Zhíyen íshte da prevódi bannóga drúga da stóri étisi no za tóga, trâbava da stóri naprésh exusiodótisi.

Áskisi za da umé da stóri kaknána trâbava akú bannósh stáne zemzelá, práysho búgün faf dörtünjü no gimnásio faf Xánthi, nomarxiána na. Za annó dekakó uvótre, iskáraho ad mechítete ad 300 dechiá na góre i agîna bannósh stáne zemzelá, za inélkus she trâbava da izlézot dechiána ad vrit mechítevene.

960 evró hesápe za régmo zo adín chülâk faf xanthi alla na mózha da gi paltí óti fas mesetsáne iskárava nay mlógo 750 evró. Zattó íshte ad deí no da go nagadí da pláshta her aydá pa mífko, durgî da go daplatí allá ad deíno íshtot da go platí vrit vudunnósh. Trâbavasho faf isók parátika zemána, deí no da stóri annók kolaylïka za da mózha inazí chülâk da si paltí bórchene atkák na víka néma go pláshta hich allá íshte yálnïs da mu dadót birkách mésetsï.

Mózha faf Xanthi da stánavot na mlógo mestá érgï kákna faf Andréou Dhmhtríoy í faf platíeno, allá na po mlógono mestá so ne zagradénï kákna tràbavasho da so i mózha sâkotri da pánne i da so udríye. Zátïn birkách déne naprésh, faf Andréou Dhmhtríou pánnaho i udríxoso insán óti ye ergolávozon ne klal níta annó síto pres kráyene.

Na íshtot da stanot anná belidiá sas Xánthi insánon faf Stavrúpoli óti kákna víkot, yálnïs tâxnana belidiá néma hich bórche i íma mólo fárkove ad Xánthi, zattó na mózha da so na annó. Káksa znóme da isâ bírkeret, Stabrúpoli i Xánthi she stánavot anná belidiá.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου