Πέμπτη, 13 Μαΐου 2010

HABÉREVE NA POMÁTSKO 13 MÁIOS - 2010

Sichkono ye xazir za da zafátet útre da dávot intixáma za da vlézon na nâko panepistímio talebé ne pa vrit líkie so allá paradí krísi so, bu senâ she so po mífko zhíne chûvot talebéne faf zhókne saháte she písavot. Birinjí no ders za zhókne she dávot intixáma ye Neoelinikñí Glósa.

Insántso kókalie náydaho faf annó mâsto pri annó külsó faf Xanthi. Kákna víkot zhíne abiyískavot stárï rábatï, trâbava da so ne yátse addávnashnï in´ry kókalie allá po húbe she znóme birkách deéne sétno. Inakvîne kókalie nahóder chôsto óti so naprésh insános ne imâli gróbie i umrâtene gi so pagríbali pri külséne.

Pólno rópkï i atfóreni friátia ye párko Megálou Alexaándroy faf Xánthi allá gi ye uvótre faf trevóno ne vidé i sâkotro déte allá i golâm chülâk umé da páne i da so udríye. Zátïn birkách déne naprésh annó mícko déte pána faf annó ad inéy rópkï i víyna si nagódo. Ad belidió no víkot ta gi inéy rópkï právet kúcheta pak za atfórenïne friátia, velího géki she gi zatvóret bórzho. Níkotri so allá na séshta óti trâbava naprésh da so udríyet dechiá i azám belidiána da stóri kaknána trâbavasho da ye stórila éshte na vakîta atkák na inazí párko hódet mlógo mechíteve na gezmô.

Mózha mlózi da víkot ta faf isók parátika zemána trtàbavasho na da daxóte na Ellada Erdogan allá kákna víka Panagióyis Sgoyrídis, húbe právi da íde óti annó no néma níkakvo rábato sas trúgono. Za müslümánese faf Thráki, Panagiótis Sgoyrídis víka óti trâbava Erdogám da so nauchí kakná právi proxenío no faf Komotiní.

i dve réchkï za vremôso

Húbavo vréme she íma útre tsâla déne faf Ananatolikí Makedonía i Thráki. Derejâna she ye ad 15 da 29 i vetrón néma da ye ad 5 bofór na góre

1 σχόλιο:

  1. Sičkono je hazir za da zafatet utre da davot intihama za da vlezon na njako panepistimio talebe ne pa vrit likie so alla paradi krisi so, bu senâ, še so po mifko... taka se ubavo piše (sas ISO 9 standartove) Pozdravi

    ΑπάντησηΔιαγραφή