Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Τα τοπωνύμια των πομακοχωρίων και τι μας δείχνουν

Χρειάστηκε ένα ολόκληρο καλοκαίρι σκληρής δουλείας ώστε να συγκεντρώσουμε όσα περισσότερα τοπωνύμια της ορεινής Ξάνθης και αυτό που κατορθώσαμε είναι αρκετό ώστε να βγάλουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα είναι τα ονόματα των διαφόρων περιοχών των πομακοχωρίων της ορεινής Ξάνθης, δε θυμίζουν σε τίποτα Τούρκους και Τουρκία. Αντιθέτως πολλά από αυτά παραπέμπουν σε χριστιανούς, π/χ η ονομασία μιας περιοχής ως ΚΟΣΤΟΒΟ που στα πομάκικα σημαίνει ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ.
Αυτό ίσως να σημαίνει ότι κάποτε οι περιοχές αυτές κατοικούνταν από χριστιανούς ή ακόμα θα μπορούσε να πει κανείς ότι ενισχύουν κατά πολύ μια από τις εκδοχές που ακούγονται για τους Πομάκους και σύμφωνα με την οποία, οι άνθρωποι αυτοί ήταν κάποτε χριστιανοί και επί τουρκοκρατίας εξισλαμίστηκαν. Ωστόσο είναι μια θεωρία την οποία προσωπικά εμείς δεν αποδεχόμαστε για τον εξής πολύ απλό λόγο.
Σίγουρα 600 χρόνια τουρκοκρατίας είναι αρκετά προκειμένου ο κατακτητής να αλλάξει την πίστη ενός λαού αλλά με την ίδια ευκολία θα μπορούσε να του αλλάξει και τη γλώσσα. Πως γίνεται λοιπόν μέσα στα 600 αυτά χρόνια η Τουρκία να άλλαξε την πίστη των Πομάκων κι από χριστιανούς να τους έκανε μουσουλμάνους αλλά να μη κατάφερε να τους αλλάξει και τη γλώσσα την οποία οι περισσότεροι Πομάκοι μιλούν ακόμα; Δε θα πρέπει να παραλείψουμε όμως να αναφέρουμε πως μερικές από τις ονομασίες είναι τουρκικές αν και όλα δείχνουν ότι οι ονομασίες αυτές δόθηκαν από τους κατοίκους τα τελευταία χρόνια.
Ισχύει πάντως αυτό που φωνάζουμε εδώ και χρόνια, όσο δηλαδή δε γίνεται κάποια σοβαρή προσπάθεια από το ίδιο το κράτος να για μελέτη, καταγραφή και ανάδειξη του πομάκικου στοιχείου στη Θράκη, δε μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα και ο καθένας απλά εκφράζει την άποψη του χωρίς ωστόσο να μπορεί να την τεκμηριώσει.


ΔΗΜΑΡΙΟ - ΔΕΜΕΡΤΖΙΚ ( ΚΟΙΝ ΚΟΤΥΛΗΣ )

ΒΟΥΝΑ- κούλα, ντουγάνοβο, σέλιστε, μπάρα, τσουκέν, πάγλετ, κορτά, μπαλανδά, χούσεβο, σβετάγιοργιά, κλάντιε, πρισόγια, γκουλέμοστάνα, μετσεντούπκα,
ΠΗΓΑΔΙΑ – γκάζα, ρύκα
ΓΕΦΥΡΙΑ – μουστόν, κρουσκοντάνο, γκαρντανόβο
ΧΩΡΑΦΙΑ – λαγόν, ρέκα, λιβάδιε, λοζάνα, νέρεζε, πελενούδα, κοζιλά, ντούκοβο, ρόποβο, λίντεβο, μπόζα, γκόρκοβο, λέστε, κιρμίδε, τραπ, μπουζαλόκον, νόβοστα, μαλόλεβο, γιάνγκοβο, σολιστά, κάγκεβο, γκουλάμελοκ, πάπρατε, πούλεβο, όγκραντα, μπάλτζαντσκο, χίρεβονο, λουβάντανα, καμενίκανα, τεσνινόσα, ντόλνεν βρις.

ΑΙΜΟΝΙΟ ( ΚΟΙΝ ΚΟΤΥΛΗΣ )

ΒΟΥΝΑ – γκενεντίνο, κρέμε, σέτσεστε, νελεπόβο, κιρέτσνισατα, κουτσούκο, μπέλο, οσόγιετο, ρατζενίκβο, χαμπαρτζίγετε, πόποβο, βρίσβατε, γκερίλο, αλίον,
ΠΟΤΑΜΙΑ – ρέκα
ΧΑΡΑΔΡΕΣ – ισβουσκαπαντίνα, χαρλουγκάν, χατιτζίνατα ουσόικα
ΒΡΥΣΕΣ – γκουλέμετ βρις, νατσισμίτσκοτο,
ΓΕΦΥΡΙΑ – κιουπρούγιε
ΧΩΡΑΦΙΑ – σίνβορ, καπίνιον, μαγκίλα, ντενάτο, γρόμπιετο, τσάρκο, νταρβίσιο, κουσιλά, μπάρτσε, ίσβοριε, γκαρμόκα, σιλιόου, μπαστσάτα, γκραντίγιετο, μπράτκο, να βρίσα, κουτσόκοτο μέστο, μανάσκου, τσουκάρου λουζιέ, καλίνοβο, όγκραντα, να μπαρσίνατα, τουντερίσκον, λίντιτσανα, μπέλκανα, μέτσκο, γκουλέμ ντολ, ίσβοραν, σουμινίκοβο.


ΠΑΧΝΗ – ΠΑΣΑΒΙΚ ( ΚΟΙΝ ΚΟΤΥΛΗΣ )

ΒΟΥΝΑ – μόμτσκι κάμεν, κρέμεν, βουρντινέβο, να πολένκινα, να σάρβο, να μεζούβο, να ντάμαν, να κοτσίνιε, να πρέβαλ, να κάντζενο, να γιανίτσερτσκο, να ντλιόγονο μπαρτσίνα
ΧΑΡΑΔΡΕΣ – σρεδόκ
ΚΑΛΥΒΕΣ – να ρέκα
ΒΡΥΣΕΣ – να βουντίτσενο, να ζίβα κρούσα, να γκουρμόνα, να κίρβεν βρις, να γιαγούπτσκανα βαρούγκα.
ΧΩΡΑΦΙΑ – να λουζένο, να κεραμίντσα, να σουρλαγκάν, να σέλιστενο, να ρόβιστενο, να τσούτσκαν, να γκρόζντουζε, να λέτνιτσανα, λιβάδια, ντόικι, να κουσταντιν, να γκραντίνκανε, να σαμπάνβουνο, να ντάρτσκεν ποτ, να πέστερε, να ερόν, να γκουλέμα πουζάρ, να γκρόμπαν, να σουλίστε, να ντόιβουνου, να μιριόνα, να καρμιλάνα, να κράγιεν, να τσόρκοβονο, να φαρλέβιστενου, να τίκλανα, να φόινανα, να μούτκοβοναλοκα, να κοσινέβομου, να ντιόγκανα νίβα, να γκόρμπουνου, να κιλίανα, να ποτοκοβιτσίνανα, να μπρέγκα, να μπέλβα λόκα, να βρισκάν, να ισμαίλβανα πουλένα, να ουμπόλοσκον, να καρλάκ, να στερμπέτσκο, ραβνά νιβά, τσούκα, να μεϊτενόβουνου, να μαρίν κροπ, να στουντένινε βρίσβε, να μπατζίτζκου, να μάντρανα

ΩΡΑΙΟΝ - ΑΣΟΡΕΝ

ΒΟΥΝΑ – κούλα, μαρίνα, γκλότομπαρτς, ραβνετκάνε, τσαλ, μάλακ μιτσιγκούν, γκολέμα μιτσιγκούν, ογκουρλί, τσουκάρκα, κούτλανα, ρόμινο
ΠΟΤΑΜΙΑ – ρέκατα, μπελά ρέκα, τσάρνα μπαντίνα, σταμάτιμος, γκερμανέ
ΓΕΦΥΡΙΑ – σταμάτιμος, μπελά ρέκα, σουλίοτι
ΧΩΡΑΦΙΑ – μπατσίστα, πιτάρ, παζλάκ, κουρβά νίβα, κουατοβίτσα, πουλένι, παζάρτσκεπα, κάραλκ, στερμπέρτσκο, ραβνά νίβα

ΡΕΥΜΑ – ΤΣΑΪ ΜΑΧΑΛΑ ( ΚΟΙΝ ΩΡΑΙΟΥ )

ΒΟΥΝΑ – μπρέμα γκόουτου, τσέγλα, τσερνά πολένα, ζεμπελίκι, κουβάσοβιτσα, ποποβίτσα, μπάεκοβ, μπαρίτσκι μπάρτσε
ΠΟΤΑΜΙΑ – ρέκατα, ντοργουτσότσκα, κιόροτσκα
ΧΑΡΑΔΡΕΣ – σέκλοβο, μούρτζοβο, σιρέντενγκιτσικ, πλέβνετα
ΧΩΡΑΦΙΑ – γκολέματα νίβα, μπόζβοτο, τσοντάρτσκατα νίβα, λιβάατα, ραβνίτσκατα, ντόλματα νίβα, μπουστανόβο, εργίλοβο, τσατάκ, γκρόμπιετα, μανόλτσοβο, κίρεκοβο, μουσλίβοτο, τζβόρατ, λιέτσκατα λάκα

ΑΝΩ ΘΕΡΜΕΣ – ΓΚΟΡΝΕ ΛΙΤΖΕ

ΒΟΥΝΑ – κουφτούκο, να γκάλιοβο, όστρανα τσούκα, ντιμιρία, κούτσοβεν τσουκάρ, τράνον, ελεσίτσκανο μεμέτ μπεκίρβεμου, ραβνίστε, μαντάρουφ κιντίκ, μούνοβο, μούτοφκουνο, κουκουσίλοβο, τσούκενε, ρούντινα
ΠΟΤΑΜΙΑ – ρασελάκεντο, γκουλέμανα ρέκα, νε κιρέτσνιτσανα, ουσμάνουφτοκι ντολ, γκαρμάνεφσκι ντολ, στάρτσουφτοκα παντίνα, βρις
ΠΗΓΑΔΙΑ – τζβόραν, τσερνάνα βαντά, κοστελίβανα πολένα, στοντένανα βόντα
ΓΕΦΥΡΙΑ – σουρτσούβανο κιουπρούγιε, χάνον
ΔΡΟΜΟΙ – σακαμάτε, τσιαβούσβεν ποτ, μπάρτσε
ΧΩΡΑΦΙΑ – ουσμάνοβο, νταμπάμ, τσουκαλίτσα, γκρόμπιε, ραβνίστε, βρις, βούσβο, πουλένκα, χάνταρβο, αλίκοβο, γκόρκινε τσουρέσε, βέλβο, χαζαρόβο, γκαρμάντβο, κούρτονβο, μουράτκοβο, ρούντινα, ομούρβο, γκιούσουνα, κίσελιτσα

ΚΑΛΟΤΥΧΟ ( ΚΟΙΝ ΣΑΤΡΩΝ )

ΒΟΥΝΑ – σιβρίκ, μπαρτσιτά, γκραντίστε, γκούντου, τζούζμπουρου, γελούτσκατα μπαρτσίνα, μάντζιου, στάργκιτε, ρέατα, μάσλο, γκαμπρότο, γκουλέμετ μπερ, πεστεράτα, κάμενγετο, καλκούβκατα, τσουκάρετ, έλατζε, μπέλκοτο, νεγκάλιο, να γκέμπτσε, να γκαρλέντσε, να μπορτσίσο, γκοβέσα, γκόλατα μπαρτσίνα, να βαρένκαλσα, να πουτούρου, να κούγιατο, να κρούσκετε, να ζελινίκετε, να μπαρτσιστά αβοσόικατα, να μπάρατα, να κουλάτσοτο, να ράβνετ κάμεν, να παρίτε, να μπόζιο, να στουντεστό, αφράουρατ, να φιγκαρότα μπαρτσίνα, να πεπελάσε
ΠΟΤΑΜΙΑ – να σάποβατο βόντα, οφσάνε τσιλίκ αχποδίνατο, να μπολούκαγιε αφ ρέκατο, να μάντζο αφ ρέκατο, να μπάτζιο αφ λαχάτκατα, να σρένατα μπαρτσίνα, να τοπαλεστίκαμε, να σινιμινάρ, να ντλέγκατα νίβα αφ ρέκατα
ΛΙΒΑΔΙΑ – τσουρέσκατα, γκαρέντσε, ντούζμπουρου, βαρλάκα, αφ τσουρέσιτε, να στουντένατα λάκα, αφ ίγκαροτ, αφ καρφίτσκα, πουτ κουσέρατα, πουτ τσουρέσκατα, αφ νιζδρέσκατα, αφ ουβέσατα, ντούζιερε, να μάσλο, να τσουλέκατο αφ νίβατα, να παρίτε αφ νίβατα, να γκιαούρ αφ νίβατα, να γκαρλέντσκα, να ουσίτε, να μπόμπνικατ, τουτούνγιερε, να μίκρο, να τσούκατα, αφ γκαρντίνατα, αφ ροβνίσκατα
ΒΡΥΣΕΣ – να κρούσκατε, να κούγιετα, να στουντεστά, να γκαμπριότοα ρίσα, να μπαρτσιστά
ΧΩΡΑΦΙΑ – ραβνίτσκατα, βαρλάκατ, αφ οβέτσατα, αφ μιζρέφκατα, να παέτνικατ, μισίρνικα νίβα, να μπράσκιτε νίβα, να ραχμάνατα νίβα

ΓΙΔΟΤΟΠΟΣ ( ΚΟΙΝ ΣΑΤΡΩΝ )

ΒΟΥΝΑ – μπουζαλάκ, κιλέτσκουτου, αλάνατ, μπεϊρετ,
ΧΑΡΑΔΡΕΣ – σαρόκ μπαλζάκ, ντόμνετ κιντίκ, σκουκάτ
ΠΟΤΑΜΙΑ – μπαλαζέντσκα, ντιβέγιουτσκα, καραμαμουσαλίτσκα, κουτσάντσκα, καραμούσαντσκα,
ΓΕΦΥΡΕΣ – νακουμάτ, ναουντίντσατα
ΧΩΡΑΦΙΑ – κουρανίβατα, ρουνανίβα, βαράγιετ, ζιτσοβοτούν, καρμάνγκετου, γκόρνατα λάκα, κίπρου, κουσέρτε, πίσκου, μινγιαλόβο, ντεβέγιου να σράνι, πάρλα, κουτσάς, μίχου, ραζίτσε, σάρκατα, γιάντα, βάρκατα, ραζμπινκάμεν, γκουλέμα ουσόικα, σίλεσκουτου κάμεντσε

ΜΥΚΗ – ΜΟΥΣΤΑΦΤΣΕΒΟ

ΒΟΥΝΑ – γκόλοτο λαζίτσε, μεσεγκούν, κίργεβο τσούκο, γκιούλμποβο, καρβούκλιοτ, όστρε τσούκα, χότζεβο λαζιέ, σαλίσκο μπόρτσε, τσουκάρκιτε κάμεν, τένκιγιετ σραντόκ, κουρτουσάνοβο, σουφουργκάνοβοτο τσούκο, γκόβνατα, τσουκάρκατα,
ΠΟΤΑΜΙΑ – νταλκότ, γκόρνε μαχνέντσκοτο ρεκά, σαχίντολ, γκιελσαμπίγιετε ντόβο
ΓΕΦΥΡΙΑ – λόκασκατα κιουπρί
ΒΡΥΣΣ – μούτε βρις, μπουνάρατ, μόμτσκι βρις, χαλίλ αχμέτεβομου βρισότ, χάτζε βρις, γκολέμα βρις, χαραλόβο βρις, νταγκαλάτσκατα μπαρούγκα, ντάντο βρις, σούχαγια βρις
ΜΑΝΔΡΙ – μπάτε ασάναβομου μάντρατα
ΧΑΡΑΔΡΕΣ – γλκιμπόκ ντολ, γκρόζνα παντίνα, γκουλέματα παντίνα, μετσίκ παντίνα
ΟΡΟΠΕΔΙΟ – πρέσλαποτ
ΦΡΟΥΡΙΟ – καλιάτα
ΒΡΑΧΟΙ – σμίγιε κάμεν, καμενίστετο
ΛΙΒΑΔΙ – τσουκάντεβουγιετ
ΚΑΛΥΒΕΣ – πριζίντσε η κατσούλκα, γκροκουβέτε, πρίπεκ, κοζλόβετσε, νταλότ
ΔΑΣΗ – κουριάτα, ισέν μπασόσκοτο, ζελένο μπόρτσε
ΧΩΡΑΦΙΑ – μαχμούτ γκραντίνα, καρπάλιστα, λαζιέτο, κίριεβο, λόκο, λουκαριέτο, ζέλιστα, ντρούμοτ, σεμπάνκοστεφ, πιπέροβοτο πολιάνο, γκλιόμποτο πολιάνο, ακμπίντσκο, τραπότ, τράντοτ, κοστανάρνικτο, αζμάκοτ, μπάλεϊτσο, βαλέιτσατα, χαραλόβοτο λόκο, χούτεβο λόκο, πεντεβούτε, τουτοράναβο, πολένκι, γκάνεβο λόκο, κιρμιδιάτο, ραμνιστά, κισελίτσεβο, μπούκοτ, τεσνόβοτο λόκο, σιρόκοτο λόκο, μπέραβο, μαντάνιστετο, πόγκλετ, ραβνίστετο, μαρίνκιτε, πέστουρα, μαχαλίνκα, καλότ, ράζνταλ, μουράτοβο, αλίγιεβο, τένκο κρούσο, γκρεμπενάρεβο, πράχοβο, αλίνατα γκραντίνα, τσουμπάνοβο, μουσόβο μπόρτσε, ιδρίς αζίζεβομου πολένκατα, κατσέλκατα, κιρέτσνιτσατα, λίπατα, κρίβετα ντίβα, πότοκοτ, ουκραντάτα, μόρσαβατα πολένκα, στρόγκατα, μουσένοβοτο μέστο, ντρενιέτο, χατζίεβοτο κρούσο, μπάρτσεβο, λέζεβο λόκο, τσιλιντζιράτσκο, λαζάτα, πετεκούσα, νταλίστε, πεσκότ, ζέλιστε

ΓΛΑΥΚΗ

ΒΟΥΝΑ – μεσεγκούν, μάγιλκα, ρούινα, μπραχάτσκο, βερενόνο, κουρμπάνισο, τσούκον, κόστατσκο, να καλένο
ΠΟΤΑΜΙΑ – αγκούρντερε, αλίκο λόκο, να λιουτάκανε, τσίφνα ρέκα, να ρέκονα, να μπράταβο
ΦΡΟΥΡΙΟ – καλέ
ΓΕΦΥΡΙΑ – να βαδενίτσκανα κιουπρούγιε
ΧΩΡΑΦΙΑ – ραβνίσε, μπαρούσκενε, λαγκάνε, καράσμανα, να κρούσα, νέπα, ντουρμπαλίμπο, ισέμοβο, λιβάδι, λαζιένα, κούκοβα, ντεριέ, σαντινόνα, να μουτσουράνα, ντρούμαν, κότσιρ, ντρένιε, γκραμάτιενα, να ταρνάνε, παρατζίκενε, ντούλενο, πόρβο, καρασάνεβα, γκιόφκοβο, ντρενάνε, ρανοσεβίσε, ντουρμπουσούνοο, ασίκανο, μπεκλίκανο, νταργκόλεβο, όσκρουσα, πόζλενε, ραμαντζέ, να νταλάνε, παζάρισα, μίρα, στουκ, τσόρκανα, στουντέν βρις, καλένο, μπουρνάζαβο, τσαϊρεν

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

ΒΟΥΝΑ – μπελοκάμινι, σουλεβά, μεϊντάνενε, γκραντάνε, ντουγκάνοβο, ντουλίνοβο, ντλόγονο μπαρτσίνα, βετερνίσονα, να πρέσλαπ, λιβάντισε, τόρνιβο, κοσίνεβο, ντραγκάνοβο, λαζνίσα, τρετίζνιτσα, να κούρτεβο, να γκουρίνταβο
ΠΟΤΑΜΙ – να ρέκα
ΒΡΥΣΕΣ – να κουπάραν, να ντόλνε βρις, βρίσεβο νομάκ
ΧΑΡΑΔΡΕΣ – σελίμοβανα παντίνα, γκολέμανα παντίνα
ΓΕΦΥΡΙΑ – κιούνκεβενε
ΚΑΛΥΒΕΣ – καράογκλαν, ντλέγνε, σαμπάνοβανο, ντραγκάναβο, τσουπέροβλεν, να ρατάνε, καρακαλτσίκ
ΧΩΡΑΦΙΑ – λιβάντα, μάλκανα νίβα, ντλέγνε, νόβανα νίβα, κοπαράντσκανα νίβα, βέβαβο, μέμοβονο, λοζιένο, να κούρεβο, να κασάμοβονα σούλμα, τούρλεβο, να σάντσεβο

ΓΟΡΓΟΝΑ

ΒΟΥΝΑ – κοσταντίν, φόινα, κόστοβα, μαρίντσκα τσούκα
ΒΡΑΧΟΙ – μπραντσίγιετ κάμεν
ΔΑΣΗ – λόμοτ, παπαπρατίσκατε, πρισόικα, μπάλατζατα
ΧΑΡΑΔΡΕΣ – τσελίν, πουρνάρ, περάλοβα
ΧΩΡΑΦΙΑ – να τσατάλ, να τσούκινε, να γραμάτιε, πρόστσεβου τσουκάρκ, παντζούρια, να ζάσκοβο, κάμπροτ, μπαράκοβο, καβάτα νίβα, κόσιστα, ρετζέντσκουκο, χόγκραντο, γκουντάρνιτσκοτ, ντρανότ, παρτσάτα, μεχμέτεβο μπόρτσε, σελίμοβο, λαλίνγκετο

ΕΧΙΝΟΣ

ΒΟΥΝΑ – μπαράκοβο, μπάλιοβο, σμαίλοβο
ΧΑΡΑΔΡΕΣ – σαρμασίκ ντερέ, κουρουντζί ντερέ, σαρ ντερέ
ΒΡΥΣΣ – ντολότ, βρις, κάιφ, αμπάρ, ιμάντσκο, τσερνίτσε
ΧΩΡΑΦΙΑ – σέλιστε, μπάγκινο, λίμπιεβο, κρίβο, μετσιβρίς, λουζιένο, σουλμάνοβο, γκραμάτιοβο, γκράνκισε, μπαράλιοβο, αγκούρντερε, κουτσίντσκο, τσεραλίε, αμπντίγιεβο, ραβνίσα, μπάρτσα, τσουτσούρκο, λογκ, τσουκλιγιένο, ντρεν, γκρόμπιε, αβάτσκο, τούρτσκο, βελίγιεβο, πάμπρατιβιτσα, τσεμπουτζιέκ, πολένα, κισίκ, ερλιτίγιε, βέλιοβο, καμίλο, μαγκίλκα, μπελόλιεβο, νταλόν, αμπάρ, κούρεβο, μαμούτιοβο, σεμέτιεβο, τσούκονοβο, καντάσκο, πρέσλαπ, σοφίνε, κάγιοβο, κεσέντερα, γκεμλετζέ, μετίλ, τσεϊρ, φελάβο, αγιέζαβο, τσερ, κρούσα, ντρένιοβο, μπεϊλίκοτε, ιγκρίμπιτ, σιντζελιόβο, ασαρλόκα, μπάρα, σαρμασίκ, ντόκονο, γκόρνεβο

ΚΟΤΥΛΗ

ΒΟΥΝΑ – κούλα, ουζούνοβο, να σίνεκνε, να γκάμπριενο
ΒΡΥΣΕΣ – ντελίμεμετεφ βρις, να ντόλτσινκο, να βρις
ΠΟΤΑΜΙΑ – μαρόκ, να σκοκάνε, να πέστερ, να λόπκο, να καντέμοβο, να λουζόνο, να μπίρεβοκνε γιάζα, να σκεντέρεβο, οσμάνοφ βιρ, γκλούχοβο, λεφ βιρ, σιν βιρ, να βαρτολάνε
ΧΩΡΑΦΙΑ – κόστοβο, παπάτσκο, πόποβο, κουσλάρ, τζβάριε, ντιόγκονο νίβιστε, μπρεσνελγιέ, μπάρο κούπαρεν, να γκλόχνχογκονο, να σκοκάνε, καντέμοβο, σέλιστε, τσόρκα, καλνίκονο, μπρούσιε, όσκρουσκα, κρίβα κρούσα, καρατζόβ, μούχλεβο λαζιέ, μέρεβ τσεϊρ, μπαρούγκα, τοτσίλο, σταρά βοδενίτσα, ρόβνιστα, καπίνεβο, λιοβάντιε, να ρέκα, να ρέκονο, λιουβαντίστα, λιουβάντα, μπαρανίτσοβο, σαλχανάνα, κορμανάτσκο, βούλιτσα, ραβνιστά, καγιεβόνο, καραμπίνεβο, ίσβαριε, μπατσιστά, κιρμικλίκανε, να τίκλο, ουσόικα, πεπενλίκ, ντουγκάνοβο, κούγιανο, κοσιλά, λέχτιστα, αντίγιενο, σαμτζιάκ, μεντίκοβο, γιενεσίγιενο, κολίμπιστε, γκολέμα ρέκα, να μπρένγκανε, ρούσεβα ρέκα, ισένκαβο, ντόλνε λοζιέ, γκόρνε λοζιέ, γκόλο μπόρτσε

ΤΕΜΕΝΟΣ ( ΚΟΙΝ ΣΑΤΡΩΝ )

ΒΟΥΝΑ – μπρανκάτσκο, λίσινο, πρέβαλον, σπίλα, τενκά μπαρτσίνα, γκουρεντιέ, περβουλίε, γκρεμπενιόν, ραζίστε, κούρτεβιτσα, κουρελιέ, τίσοβο, κανταριέ, σαλαχάτσκο, μπέλα πορς, μπρουσόν, σαϊνκοβα, τσόραν κάμεν, όντριστε, στουντένα βόντα, να τσουτσούρκινε, ράβαν ποτ, σέλτσιν ντολ, να μπούτσκανιε
ΧΩΡΑΦΙΑ – γκιοφέρο πρέσλαπ, μικόφ, μέντιοβα νίβα, τσούκα, χαλίλατσκα νίβα, μπουζόγκοβο, τσερέσενε, να σκόκανε, ρατάνα, σέτσιστε, ελεζιέ, τσουβάλοβο, να πίκλενε, χόρασαντολ, γκολέμντο, ναλενίστε, τσαμούκλα

ΠΟΤΑΜΟΧΩΡΙ ( ΚΟΙΝ ΣΑΤΡΩΝ )

ΒΟΥΝΑ – όστρε τσούκα, αράποβο, γκολέμιον παζλάκ, καρμέλιστε
ΧΩΡΑΦΙΑ – κοτζέρικ, ρασατάρτσκα πολένα, ραφνιστά, σκεντέρετσκο, γκραντίστε, γκλιόγκα νίβα, χάνκον σελίμοβο, ζεραλιένο, καλιόνο, ισούφοβα μπαρτσίνα

ΡΕΜΑΤΙΑ ( ΚΟΙΝ ΣΑΤΡΩΝ )

ΒΟΥΝΑ – μαγκίλιε, πρισόγιε, κεντισάρτσκο, μπόρτσενο, οσμάνοβο, βαράντιοβο, μέντιοβα τσιούκα, σεβελίοβο
ΧΑΡΑΔΡΕΣ – τέλκα παντίνα
ΧΩΡΑΦΙΑ – όσκρουσα, τσιρούτοβο, βαρτόλιο, γκόρκα κασλίτσα, τσερέσο, κασλίστε, βόπανα, κοστελιό, ρόπκανε, αζμάκον, τεσνίλο, ποσενέλκοβο, κρούσκενε

ΑΚΡΑΙΟ ( ΚΟΙΝ ΣΑΤΡΩΝ )

ΒΟΥΝΑ – ρόκοβο, στάρτσιστε, καλέβιστε, γέζαρενε, τσούστε, αγιόρουβο, σεφέρετσκο, λιβιντάλτσκο, σαλνίτσκα, κουλιφάνοβο, σαρλόκ, κρούσα ντερεσί, γιαβάνοβο, σιβρίτεπε, μασέροβιτσα, καρτάλκα, πέσοκ, κράμοβα τσούκα, κουρούτεπε, μασλενίκο, τσέλιοβ κάμεν, κορνεβίτσα, τσούτσιε
ΧΑΡΑΔΡΕΣ – αρπάταρλα
ΠΟΤΑΜΙΑ – ρέκα, να νταούτσενε
ΧΩΡΑΦΙΑ – γκλιμπόκα παντίνα, ντρένιοβο, μπουτζέκ, γκρεμπενέν, γκάτσοβο, μάντρα, ράβνο, ρόκοβο, ντλιόγκο μόεστε

ΠΡΟΣΗΛΙΟ – ΠΟΥΛΙΒΟ

Κουπέν, μιχάλαβα καλίμπα, καραχόζαφτσε, σίναρ, παλάνκα, μελεζίντσε, μπαρτσίνα, γκιουλσούντσε, παντζιούριε, γκίδαφτσε, σταρ μετσίτ, μετσίτ, ματρούχα, τσούκα, μαρίνκι, ασάναβα νίβα, κρούσκι, γκιόδρα κρούσα, γκούνα, στόρμποβο, καντόν, κρούσα, σάφαροβο, ντόλνε πούλιβο, πρέσλαπ, σάδινα, παζλάκ, μέκερτσε, σίνε τόρανιε, καπαλίκ ταρλά, γιαγκούπτσκι παζάρ, ντολ, κελεμπέκ, παζάρ, σταρά μπαχτσά, σουχ ντολ, κρούσι, βελίβανα νίβα, γιαγκούπτσκι παλάνκι, τουλούτσκα νίβα, σουλμένεβα νίβα, πέτρο, γκόρνε πέτρο, τσεϊρτσοτ, ντους ταρλά, ταμπάκαβανα γκούνα, λίλιεκον, ραβνίστε, μίτσκι γιαγκούπτσκι παλάνκι, ντουρνάτσκι, όπα, στουντένα βαντά, βρις, νίβα, τραπ, ντόλνε νίβα, γκόρνε νίβα, κάμενιστε, μούτεβα κολίμπα, κιρές ταρλά, αζμάκ

ΑΛΜΑ – ΑΓΚΛΙΝΑ

Σουλμένεβο, βρις, μπόρτσε, μαχαλά, τσούκα, χαλόλαβο, κράι, τραπ, παντίνα, σκαλίγιεβο, φαργκούλεβο, τζίντσε, τσεϊρ, καβάκ, λότσινα, μπουρούγκα, βρίσεβα παντίνα, τσεϊρεβα παντίνκα, αρναούτσκα μπουρούγκα, γκαρμπίνα, βέσκα, γκόρνε φαργκούλεβο, σταρά νίβα, τσουκάρκοτ, καράτσιε, ρόδα, γκρόπκοβε, τσεϊρ ταρλά, τσεϊρκοτ, μπάλα μάντρα, τερλίεφ κάμεν, γκόρνε σκαλίεβο, ντολ, παπάς ταρλά, λουτά κίσαλκα, χατζίη, ασάνασκα σκέλε, αμπατζίητσε, σμόκβα, λουκαριέ, σέτσιστε, ρόσκι ντολ

ΜΟΥΡΑΤΛΙ ( ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΙΝ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΙΣΕΑ )

Γκολάμα νίβα, κας, τσινγκούρεβο, μουρατλίτσκι βρις, μούρεβο, μισέ ταρλά, γκιόλκα, μπουζουλούκ, αζά κασλά, μάτσκαρι, τσεϊρ ταρλά, τζάιγκαρα, σρέδνε μπαρτσίνα, ντεάναβα παντίνα, μουρατλίτσκα τσούκα, κανάκ, κιουλσά, τσετρίκ, πιρένκερλι, μπουρούσκα, μπαλάρατζι, μουρατλίτσκα κουριά, αγκούρδο

Σ. Καραχότζα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου